วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

กายเดียวกัน
(ร้องรับ)กายเดียวกัน ใจเดียวกัน ยกชูพระนาม กายเดียวกัน ผูกพันกันในรักพระเยซู ให้เรายกเสียงของเราสรรเสริญ พระนามพระเจ้า พระผู้ยิ่งใหญ่ เพราะเรานั้นเป็นกายเดียว พระกายของพระคริสต์

1.เราทุกคนล้วนแตกต่างกัน พระองค์ทรงนำให้เราทุกคนร่วมรับใช้ในทุกๆอย่างตามน้ำพระทัยประเสริฐเพราะเราเป็น(ร้องรับ)

2.หนึ่งในความเชื่อมั่นคงไว้ หนึ่งเดียวไม่ละทิ้งกันและกัน ก้าวเดินไปในทุกๆวันมีพระองค์นำทางสู่หลักชัยเพราะเราเป็น(ร้องรับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น