วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คริสตมาส...เวลาแห่งความรัก


(ร้องรับ) คริสตมาส โอ คริสตมาส เป็นเวลาแห่งความรักยิ่งใหญ่
            คริสตมาส โอ คริสตมาส พวกเราแสนชื่นชมยินดี

พระคริสต์ได้มาเป็นทารกในรางหญ้า ทั้งชีวาอุทิศเพื่อคนทั้งปวง แม้นไม่มีพระองค์ โลกคงเศร้าสิ้นหวัง พระทรงเป็นความหมายแห่งรักในวันคริสตมาส (ร้องรับ)

เมื่อเราอธิษฐาน ให้พระวิญญาณนำ เพื่อชีวิตทอแสงดั่งดาราในคืนนั้น นำทุกคนให้เชื่อวางใจ สู่ชีวิตสดใสในพระองค์ โดยพระองค์ (ร้องรับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น