วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554

พร้อมหรือยัง

(ร้องรับ) พร้อมหรือยัง หากว่าพระคริสต์กลับมา พร้อมหรือยัง หากโลกต้องสูญสิ้นไป วันเวลาไม่คอยท่า จงเตรียมให้ดี เพื่อจะมีความสุขยินดี เมื่อพระกลับมา

1.โอพระองค์ ให้ข้าหมั่นตรึกตรองพระคำ ให้ดำเนินในทางตามน้ำพระทัย อย่าให้ข้าหลงไปในทางของโลก ขอให้ข้าเตรียมพร้อมเสมอทั้งกายและวิญญาณ (ร้องรับ)

2.ขอบพระคุณ พระองค์ประทานชีวิตใหม่ ขอพระองค์ให้ข้าได้มีความไว้ใจ ขอให้ข้าเป็นดังเช่นสาวกพระองค์ ขอให้ข้าเตรียมพร้อมเสมอทั้งกายและวิญญาณ (ร้องรับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น