วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

จะยอมรับรู้


1.วันและคืนที่อยู่ในพระคุณ ทรงการุณย์อุ่นใจในพระหัตถ์ วันเดือนปีที่ผ่านไป ทรงนำ พระคำ ชื่นชูใจและวิญญาณ

2.ใจที่มีความยำเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ เป็นชีวิตที่ทรงพอพระทัย ให้มีความหมายนิรันดร์

(ร้องรับ) จะยอมรับรู้พระองค์ในทุกๆทางของเรา จะระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระผู้ทรงสร้างเรา และฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกนี้ จะยอมรับรู้พระองค์ในทุกๆทางของเรา  จะระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ
ให้กายของเราเป็นวิหารบริสุทธิ์ และเข้าสนิทอยู่ในพระองค์

3.จะไม่ยอมละทิ้งความไว้ใจ ที่ให้ไว้แด่พระผู้สัตย์ชื่อ ไม่กังวลเพราะพระทรงดูแลทุกคนที่รักพระองค์(ร้องรับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น