วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

โอ ข้ารักพระเยซู(ร้องรับ)โอ ข้ารักพระเยซู พระนามข้าขอเชิดชู ผู้ได้พลีชีวิตมลาย เพื่อข้า ไม่ตายเป็นไท หากไม่มีองค์พระผู้ไถ่ ข้าจะอยู่แห่งหนใด จึงขอมอบชีวิตกายใจ รับใช้พระองค์

1.ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า ถูกเขาโบยตีเหยียดหยาม พระเศียรสวมด้วยมงกุฏหนาม เจ็บช้ำแต่ไม่คลายรัก (ร้องรับ)

2.ข้าเห็นองค์พระคริสต์เจ้า ถูกเขาตรึงที่กางเขน จากฟ้ามาเป็นเครื่องบูชา ตรัสว่าพระบิดาโปรดยกโทษ (ร้องรับ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น