วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

จงมีความเชื่อ
1.ด้วยความเชื่อ เปโตรเดินบนทะเล ไม่รวนเร เมื่อมองดูพระเยซู แต่เมื่อสงสัยพลัน ความเชื่อถดถอยนั้น เขาจึงจมลงในทะเล

(ร้องรับ) จงมีความเชื่อและไว้วางใจ ให้เป็นเหมือนดังโนอาห์ที่ได้สร้างนาวาและอับราฮัมบิดาแห่งความเชื่อ

2.ฝ่ายโธมา เชื่อเมื่อเห็นพระเยซู ได้สัมผัสด้วยมือ มองดูด้วยตา แต่พระเยซูตรัสว่า ผู้ไม่เห็นเรา แต่เชื่อก็เป็นสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น