วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

เวลานี้

 เวลานี้เราจะถ่อมตัวลง  อธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์

โปรดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์  อภัยบาปผิดที่ได้ทำ
 
แล้วพระองค์จะทรงฟังคำอ้อนวอนของเรา
 
และพระทัยพระองค์จะอยู่ด้วยกับเราเสมอ

จะรักษาแผ่นดินของเราให้หาย

เพื่อพระนามพระองค์ดำรงค์ เป็นนิจ
ด้วยใจชอกช้ำ ใจที่อ่อนโรยแรง  อธิษฐานแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
โปรดทรงชำระให้ใจบริสุทธิ์    อภัยบาปผิดที่ได้ทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น